Terug naar het overzicht.

Na de Romeinen….spiraal - zoektocht

Rondtrekkende stammen (Visigothen, Gothen, Vandalen, Hunnen, enz.) zorgen voor voortdurende onrust.
Verder zijn er elkaar bevechtende steden en stammen.
De kluizenaars en monniken trekken naar Engeland en Ierland.

Gewone mensen komen hun hele leven niet buiten hun geboortedorp of -stad. landeigenaren hebben het druk met hun  grenzen te verdedigen. Is het niet tegen de rondtrekkende rovers en Vandalen, dan tegen de buurman die ook tekorten heeft.

Geen rust, geen kunst. Europa ligt cultureel zo goed als stil. Behalve plaatselijk dan; in de beslotenheid van de kloosters en de werkplaatsen worden prachtige dingen gemaakt. De vakmensen zijn er wel....

Basilica Cisterne
maar .... de Romeinse beeldhouwkunst verdwijnt. Er moet gewerkt
worden op het land, in de bouw en in de winkel en er is geen markt voor kunst. De laatste generatie die nog realistisch kan beeldhouwen sterft zonder leerlingen..

De monniken in de kloosters beginnen 100 jaar later weer van voor af aan met ontdekken. Het ziet er erg anders uit. De kloosters zijn sober van aankleding. Dat past natuurlijk goed bij ascese. kale muren, bruine ruwe pijen.Het oostelijke deel van het Romeinse Rijk bloeit evenwel als nooit tevoren. Als het in Rome te gevaarlijk wordt, verhuist de hele hofhouding van de Romeinse keizer naar Constantinopel. Grote kerken worden gebouwd, rondom belegd met prachtige mozaïeken. Een massieve verdedigingswal wordt gebouwd en enorme onderaardse waterreservoirs voor het geval dàt..

Monnik door Rembrandt van Rijn

Middeleeuwen:

In de kloosters vanaf 529 na Chr. gelden de volgende leefregels: Enorm massieve muren
  • Nederigheid jegens God
  • Ascese (de zware weg van onthouding, onthechting en armoede)
  • Gehoorzaamheid aan God.
Dat gaat een poosje goed; de kloosterlingen dwingen respect af, en krijgen geschenken in ruil voor voorspraak en gebeden. De kloosters als bedrijf worden welvarend. Al snel willen de vorsten meeprofiteren. De kloosters ontvangen namelijk aanzienlijke schatten van de gelovigen. Dan gaat het gaat fout. De wereldlijke machthebbers infiltreren in de kloosterorganisatie, en stellen vervolgens hun vriendjes als leidinggevenden aan. In 'no time' komen de rijkdommen toe aan de staat en blijken de monniken dik en corrupt. Uiteindelijk vervallen veel kloosters.

De kloosterorden proberen het opnieuw en houden vanaf 910 de leiding zelf in handen.
De pelgrimstochten en kruistochten worden populair: boetedoening is belangrijk. Hierdoor worden je zonden vergeven en verdien je (misschien) een plekje in het paradijs.

Madonna Interieur San Marco Venetië Ravenna: de goede Herder
Mozaiek van Griekse Madonna, Ravenna, Italië Interieur van de San Marco, Venetië, Italië Mozaiek van de Goede Herder, Ravenna.


Terug naar het overzicht.