Terug naar het overzicht.

Balla; The city rises; 1911
Het Futurisme.

Het futurisme komt zowel in de beelden als in de andere kunstdisciplines tot uiting. Het is meer een typische instelling tegenover de moderne technische wereld en wat kunst daarin te betekenen heeft, dan dat het een eigen stijlopvatting zou hebben. De futurist ageert luidruchtig tegen romantiek, sentiment en alle kunst die daaruit voortkomt; de verouderde kunst en cultuur en haar vertegenwoordigers die onvoldoende aandacht schonken aan de verworvenheden van de technische ontwikkelngen. Het moderne stadsbeeld, de wereld van de machine, beweging, lawaai, geweld en gelijktijdigheid van de diengen staan in de futuristische kunst centraal. Eenheid van tijd, ruimte en gevoel worden verbroken.

Met dit explosieve en soms verwarde karakter hangt het gebrek aan een eigen stijl natuurlijk samen. Om haar inhoudelijk doel te bereiken heeft deze kunstrichting in haar looptijd bijna alle stijlen gebruikt om haar verhaal te vertellen die in de mode waren.
De bedrijvigheid in de grote stad of daarvan afgeleide onderwerpen zijn het meest opvallend. Compositie, vorm en kleur moeten beweging en kracht uitbeelden. We treffen zowel figuratieve als abstracte uitbeeldingen. Elk toegepast stijlmiddel moet overrompelende dynamiek suggeren en een uiting zijn van een modern-mechanisch wereldbeeld.
Krantlezende man
Balla; Streetlight; 1909
Man op het balcon
 Krantlezende man. Balla, Streetlight, 1911  Man op het balcon.

De bouwkunst, die slechts uit plannen bestaat laat de stad van de toekomst zien. In deze plannen is aandacht voor verschillende verkeersstromen (zowel op straat als in gebouwen) en alles wordt in strakke vormen opgetrokken. Liftkokers krijgen een duidelijke eigen plaats, worden niet weggemoffeld; de techniek mag gezien worden!

Boccioni; de ontwikkeling van een fles in de ruimte
Futuristische architectuur
  Boccioni; fles zich in de ruimte ontwikkelend.    Futuristische architectuur.

Terug naar het overzicht.